Κατάρτιση υψηλού επιπέδου υποστήριξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 

«Επιταγή Εισόδου για νέους άνεργους από 18 έως 29 ετών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο του τουρισμού»

Η δράση ΑΦΟΡΑ 8.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών (1/1/1985-31/12/1996),

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας .


Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

• Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

α) φωτοτυπία ταυτότητας
β) φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
γ) φωτοτυπία απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δ) φωτοτυπία τίτλων σπουδών Ανωτάτης εκπαίδευσης για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ
ε) φωτοτυπία πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
στ) εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2014 (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου 2014)
ζ)έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης (το παραλαμβάνετε από ΟΑΕΔ)
η)Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είσαστε μαθητές ή σπουδαστές
θ) ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού οποιασδήποτε τράπεζας (αποκλειστικός δικαιούχος ή α’ δικαιούχος του λογαριασμούΕκπαιδευτικό Επίδομα έως 2550€

Θεωρητική Κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες

Πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Λ. Κνωσού 224, Τηλεφωνικό κέντρο 2810-328800 & 2810313773, φαξ 2810-328003 info@eurodiapistefsi.gr

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το παράδειγμα στα δεξιά κάθε πεδίου


* Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ
* Επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
* Πατρώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
* Ημερομηνία Γέννησης ηη/μμ/εεεε
Μορφή: ηη/μμ/εεεε - Η ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι από 1/1/1990 έως 31/12/1996
 
* Κινητό
* Αριθμός Δ.Τ. ή Διαβατηρίου
* Α.Μ.Κ.Α. 11 ψηφία χωρίς κενούς χαρακτήρες
* Α.Φ.Μ. 9 ψηφία χωρίς κενούς χαρακτήρες
* Αρ. Δελτίου Ανεργίας
Ο αριθμός δελτίου ανεργίας, της τελευταίας σε ισχύ κάρτας, χωρίς κενούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται στην κάρτα (με ψηφία και συμπεριλαμβανομένου του χαρακτήρα "/", εφόσον υπάρχει).
 
* Είμαι :

Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπάιδευσης (Γυμνάσιο)
Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο, σχολές ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ)
Απόφοιτος Μεταδευτεροβαθμίας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)
Απόφοιτος ΑΕΙ
Απόφοιτος ΤΕΙ
 
* Είμαι μαθητής, σπουδαστής, φοιτητής :

ΝΑΙ
ΟΧΙ
 
* Ετήσιο Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (οικ. Έτος 2014) :

Μόνο αριθμητικές τιμές επιτρέπονται σε αυτό το πεδίο

Το συνολικό εισόδημα όπως αποτυπώνεται στον πινάκα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

Η τιμή του πεδίου πρέπει να είναι είτε ακέραιος αριθμός είτε να περιέχει ένα ή δύο δεκαδικά ψηφία
(X...X ή X...X,XX).
 
* Έχετε ενταχθεί σε προηγούμενη αντίστοιχη δράση Επιταγής Εισόδου στην Αγορά Εργασίας:

ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αφορά τη συμμετοχή σας σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προσκλήσεις: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού»
 
* Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας email:

 
Όλα τα στοιχεία με * είναι υποχρεωτικά

• Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά για την συμμετοχή σας και τον σωστό υπολογισμό της μοριοδότησης σας. Αίτηση με ελλειπή στοιχεία δεν γίνεται δεκτή.
• Η ορθή συμπλήρωση στοιχείων θα πιστοποιείται με τη έγκριση σας με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
• Η μη ύπαρξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ αποτελεί λόγο μη αποδεκτής αίτησης.
Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα πατήστε:

 

 

 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
"Ενδεικτικά παραθέτουμε δείγμα των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί μας. Παράλληλα προχωράμε συνεχώς σε νέες συνεργασίες."
 
   
ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Λ. Κνωσού 224, Τ. 2810 328800, 313773
E-mail: info@eurodiapistefsi.gr Σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY