Κατάρτιση υψηλού επιπέδου υποστήριξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2016 ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 29-64
ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ 2600€

ΚΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λ. Δημοκρατίας 79 - Θερίσου 59 - Λ. Κνωσού 224

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

"ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ"


"ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"


Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών (1.1.1952 έως και 31.12.1987) σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

· Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.600€

· Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, σε 59 ειδικότητες 9 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.)

· Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

· Συμβουλευτική υποστήριξη

· Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

· Προοπτική συνέχισης εργασίας.
 
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να μας προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

- Αντίγραφο Κάρτας ανεργίας σε ισχύ

- Αντίγραφο Εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2016 (φορολογικό έτος 2015).

- Αντίγραφο απολυτηρίου Δημοτικού*/Γυμνασίου/Λυκείου/ ΙΕΚ ή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ

* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

· Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, (πλήρους απασχόλησης, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) κατά τα τελευταία 10 έτη (ένσημα ΙΚΑ / χρόνος ασφάλισης ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ)

· Σε περίπτωση Αναπηρίας:

* κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.

· Για Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω:

* α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και

* β) Ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.

- ΑΜΚΑ

- Αριθμός μητρώου ασφαλισμένου ΙΚΑ (εφόσον υπάρχει)

- Αντίγραφο λογαριασμού Εθνικής τράπεζας (iban) στον οποίο να είστε πρώτος/η ή μοναδικός/ή δικαιούχος
 
ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ - ΚΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1) Λ. Δημοκρατίας 79 τηλ. 2810210111
2) Θερίσου 59 τηλ. 2810314314
3) Λ. Κνωσού 224 τηλ. 2810328800

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το παράδειγμα στα δεξιά κάθε πεδίου


* Όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ
* Επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
* Πατρώνυμο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
* Ημερομηνία Γέννησης ηη/μμ/εεεε
Μορφή: ηη/μμ/εεεε - Η ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι από 1/1/1952 έως 31/12/1987
 
* Κινητό
* Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας email:

 
Όλα τα στοιχεία με * είναι υποχρεωτικά

• Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά για την συμμετοχή σας και τον σωστό υπολογισμό της μοριοδότησης σας. Αίτηση με ελλειπή στοιχεία δεν γίνεται δεκτή.
• Η ορθή συμπλήρωση στοιχείων θα πιστοποιείται με τη έγκριση σας με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
• Η μη ύπαρξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ αποτελεί λόγο μη αποδεκτής αίτησης.
Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα πατήστε:

 

 

 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
"Ενδεικτικά παραθέτουμε δείγμα των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί μας. Παράλληλα προχωράμε συνεχώς σε νέες συνεργασίες."
 
   
ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Λ. Κνωσού 224, Τ. 2810 328800, 313773
E-mail: info@eurodiapistefsi.gr Σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY