Κατάρτιση υψηλού επιπέδου υποστήριξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020), προκηρύσσει μια σειρά από δράσεις για ανέργους όλων των ηλικιών.

Πρόκειται για σημαντικές πρωτοβουλίες που θα αποτελέσουν κινητήριος δύναμη για ανέργους για την έναρξη αλλά και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και για επιχειρήσεις που θα στελεχωθούν από νέο καταρτισμένο προσωπικό.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της ενδυνάμωσης της εταιρικής τους ταυτότητας. Το πρόγραμμα αποτελεί για τις επιχειρήσεις μία μοναδική ευκαιρία αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών τους σε καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό χωρίς κόστος ή άλλη επιβάρυνση.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, ο δικαιούχος άνεργος, αφού εκπαιδευτεί στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, θα προσφέρει εργασία σε εταιρείες με τη μορφή πρακτικής άσκησης, δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση για την εταιρεία.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- 6μηνη επιδοτούμενη πρακτική άσκηση (ωράριο 4 ώρες ή 6 ώρες) για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανάλογα με την προσφερόμενη θέση και τις ανάγκες της επιχείρησης.

- Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

- Επιχορήγηση των επιχειρήσεων μετά το πέρας της 6μηνης πρακτικής άσκησης, στην περίπτωση που μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α) Η επιχείρηση που μετέχει στο πρόγραμμα δεν πρέπει να προβεί σε διαδικασία απόλυσης απασχολουμένου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον άνεργο – ωφελούμενο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Διαφορετικά δε θα μπορεί να συμμετάσχει στην ίδια ή σε μελλοντική δράση επιταγής εισόδου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις:

• Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).

• Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.

• Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.

Β) Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν πάνω από 5 ωφελούμενους – ανέργους σε θέσεις πρακτικής άσκησης και δεν θα προβεί σε πρόσληψη έστω και ενός από τους 5 δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή σε επόμενη δράση επιταγής εισόδου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια επιχείρηση να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης αποτελεί συνάρτηση του προσωπικού της ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ
0 – 4
Έως 1 άτομο
> 5
Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων*

*Δύναται να τροποποιηθεί σε 40% του αριθμού απασχολουμένων στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση είχε προβεί σε προηγούμενη δράση ή πρόκειται να προβεί στην παρούσα πρόσκληση σε πρόσληψη ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης (αφορά υποκατάστημα ή εργοτάξιο)

Η διαδικασία υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής απλά βήματα:

- Η επιχείρηση, που ενδιαφέρεται να υπαχθεί στο πρόγραμμα, έρχεται σε τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επαφή με το Τμήμα Ανάπτυξης του ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

- Ορίζουν από κοινού μία συνάντηση για την αποσαφήνιση των όρων του προγράμματος καθώς και για θέματα που αφορούν στον αριθμό και στο προφίλ των καταρτιζομένων στους οποίους θα προσφερθούν θέσεις πρακτικής άσκησης εντός της επιχείρησης

- Επιλέγουν τους καταρτιζόμενους που θα απασχολήσουν με την μορφή της 6μηνης πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τα αντικείμενα της θεωρητικής εκπαίδευσης που θα πρέπει οι καταρτιζόμενοι να έχουν λάβει προκειμένου να απασχοληθούν στην συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η διαδικασία υπαγωγής και ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα θα υποστηριχθεί από τα έμπειρα στελέχη και τους συμβούλους ανάπτυξης του ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ καθ’ όλη την διάρκεια και τα στάδια του.

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
* ΕΠΩΝΥΜΙΑ
* ΑΦΜ
* ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
* ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (βάσει τελευταίας ΑΠΔ)
* ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
* ΟΝΟΜΑ
* ΕΠΩΝΥΜΟ
* ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
* EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ
* ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ
* ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ
* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
Όλα τα στοιχεία με * είναι υποχρεωτικά
Αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα πατήστε:

 

 

 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
"Ενδεικτικά παραθέτουμε δείγμα των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί μας. Παράλληλα προχωράμε συνεχώς σε νέες συνεργασίες."
 
   
ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Λ. Κνωσού 224, Τ. 2810 328800, 313773
E-mail: info@eurodiapistefsi.gr Σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY