Τομείς εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Οι τομείς δραστηριότητας του
ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ είναι οι ακόλουθοι:

 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα Θεματικά Πεδία στα οποία το ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης είναι τα ακόλουθα:

 1. Τουρισμού και  Παροχής Υπηρεσιών
 2. Πολιτισμού και  Αθλητισμού
 3. Τεχνικά και Μεταφορών
 4. Αγροτικά Επαγγέλματα
 5. Περιβάλλοντος
 6. Υγείας και Πρόνοιας
 7. Παιδαγωγικά
 8. Οικονομίας και Διοίκησης
 9. Πληροφορικής

Οι δράσεις που υλοποιεί, είναι προσανατολισμένες στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και την αναβάθμιση των προσόντων των παρακάτω ομάδων στόχου:

 1. Μακροχρόνια άνεργοι νέοι (ανώτερης - ανώτατης και μέσης εκπαίδευσης).
 2. Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες.
 3. Άτομα που κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό (άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που διαμένουν σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, παλιννοστούντες - μετανάστες - πρόσφυγες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών).
 4. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού φορές, επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι.

Το επιστημονικό δυναμικό μας διαθέτει πολυετή και μεγάλη διδακτική - επαγγελματική εμπειρία σε όλα τα θεματικά πεδία που καλύπτει το ΚΕΚ.

Εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενούς τους

Η επιλογή και χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων και εργαλείων που διαθέτει ο φορέας μας αποτελούν προϊόν ολοκληρωμένου σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως είναι η ουσιαστική συμβολή αυτών στην ολοκληρωμένη και σφαιρική κάλυψη των θεματικών ενοτήτων του αντικειμένου κατάρτισης, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ομάδας των καταρτιζόμενων προς τους οποίους απευθύνονται (άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κλπ) και τις νέες εφαρμογές της τεχνολογίας στο τομέα της δημιουργίας, παρουσίασης, επιμέλειας και προώθησης των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και εργαλείων (πολυμέσα, διαδίκτυο, κλπ). 

Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ με την σωστή επιλογή εκπαιδευτικών βοηθημάτων προσπαθεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, αλλά κυρίως προσπαθεί να επιδιώξει την επιτυχημένη  μετάδοση εξειδικευμένης γνώσης και καλλιέργειας του ανθρώπινου δυναμικού.

Έτσι λοιπόν, στους συνεργάτες - καταρτιζόμενους που φιλοξενεί, παρέχει:

 • Χώρο βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, με βοηθήματα κατάλληλα προσαρμοσμένα στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου που πρόκειται να καταρτίσει. 
 • Χρήση Διαδικτύου, για την αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών σε τράπεζες δεδομένων, πρόσφατες επιστημονικές μελέτες - νέες τεχνολογίες, ατζέντας Εκθέσεων και Συνεδρίων, Υπουργεία, Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εκπαιδευτικά βοηθήματα και συγγράμματα από βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Χρήση Πολυμέσων, CD-ROM, DVD-ROM, TV-VIDEO, εκπαιδευτικά βοηθήματα και εργαλεία, σε μορφή δίσκων CD-ROM, DVD-ROM, βιντεοκασέτες, το περιεχόμενο των οποίων ποικίλει ανάλογα με το θεματικό πεδίο και τις θεματικές ενότητες των αντικειμένων κατάρτισης και στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιεί ο φορέας μας.
 
 
 
   
ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Λ. Κνωσού 224, Τ. 2810 328800, 313773
E-mail: info@eurodiapistefsi.gr Σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY