Το όραμα μας κατάρτιση στελεχών / καταπολέμηση ανεργίας
ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
 

Η ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ειδικεύεται στο χώρο της, της Διαπίστευσης και Πιστοποίησης, της Επιστημονικής Έρευνας, της Επαγγελματικής Κατάρτισης, και Αναπτυξιακών Δράσεων μέσω Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Κρατικών Προγραμμάτων και Δράσεων.  

Διαθέτει εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες. Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης το 2009.

Επιδίωξη και στόχος μας αποτελεί η κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα μας, καθώς και η ενημέρωση και βοήθεια των επιχειρήσεων, προκειμένου να εισέλθουν στο χώρο  των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επιδοτήσεων που θα τους επιτρέψουν να δραστηριοποιηθούν με πιο δυναμικό προφίλ στο χώρο τους.

Σε κάθε στάδιο της λειτουργίας μας ακολουθούμε τις αυστηρότερες προδιαγραφές και σε συνεργασία με πρωτοπόρες εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων έχουμε αναπτύξει πρότυπα αντίδρασης που δίνουν λύσεις ουσίας στη διασύνδεση ανέργων και αγοράς εργασίας.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

 • Η ουσιαστική παρέμβαση στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας με την προσπάθεια για δημιουργία νέων ευκαιριών και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ισότητας ευκαιριών στην απασχόληση.
 • Η συμβολή στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ενεργού πληθυσμού της περιοχής.
 • Η συμβολή, με την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της περιοχής.
 • Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας γύρω από νέες επαγγελματικές ειδικότητες.
 • Η προώθηση της απασχόλησης.
 • Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
 • Οι ενέργειες καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
 • Η υλοποίηση δράσεων για την ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.
 • Η υλοποίηση ερευνών και μελετών που μπορούν να βοηθήσουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων κλπ. γύρω από θέματα, οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ισότητας ευκαιριών.
 • Η ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών μέσω internet (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).
 
 
 
   
ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Λ. Κνωσού 224, Τ. 2810 328800, 313773
E-mail: info@eurodiapistefsi.gr Σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY