Κατάρτιση υψηλού επιπέδου υποστήριξη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ σας ενημερώνει για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων με τίτλο:

“ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ”

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 20.000 ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher).

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ωρών. Οι Ωφελούμενοι άνεργοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 500€, το οποίο τους καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» έως 25/05/2012 11:59 μ.μ..

Οι ωφελούμενοι άνεργοι αφού επιλεγούν, παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ την «επιταγή κατάρτισης» (Training Voucher), την οποία ανταλλάσσουν σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) όλης της χώρας με υπηρεσίες κατάρτισης. Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες :


• Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων
• Επεξεργασία κειμένου
• Υπολογιστικά φύλλα
• Χρήση διαδικτύου
• Δημιουργία βάσεων δεδομένων
• Παρουσιάσεων

Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης οι ωφελούμενοι άνεργοι έχουν την δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να πιστοποιηθούν από επίσημους Φορείς Πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης, και οι οποίοι ε δεν έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) 

 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
"Ενδεικτικά παραθέτουμε δείγμα των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί μας. Παράλληλα προχωράμε συνεχώς σε νέες συνεργασίες."
 
   
ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Λ. Κνωσού 224, Τ. 2810 328800, 313773
E-mail: info@eurodiapistefsi.gr Σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY